Тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб

Державою визначено порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на вирішення, в тому числі, житлового питання переселенців. Однією і з таких опцій є тимчасове житло. Важливо, що 70% вартості житла покривається державою через розпорядника – міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.  Лише 30% від цієї суми має …

Далее

Правова допомога внутрішньо переміщеним особам при встановленні юридично значущих фактів

У Постанові Пленуму Верховного суду України від 31 березня 1995 року № 5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» вказано, що відповідно до Цивільного процесуального кодексу в порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо: – згідно із законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежать …

Далее

Право дітей-внутрішньо переміщених осіб на соціальні стипендії

Законодавством України (зокрема, п. 4 Порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти») передбачено соціальну стипендію студентам-переселенцям, яка повинна виплачуватися, незважаючи …

Далее

Особливості здійснення нотаріусами нотаріальних дій стосовно внутрішно переміщених осіб

Існує ряд правочинів, які вимагають їх нотаріального посвідчення, в іншому випадку вони не будуть чинними. Відповідно до статті 209 Цивільного кодексу України(далі – ЦК) правочин, який вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню у випадках, встановлених законом або домовленістю сторін. Нотаріальне посвідчення правочину здійснюється нотаріусом або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право …

Далее

Майнові права внутрішньо переміщених осіб

Найбільше запитань у ВПО у сфері захисту права власності виникає щодо нерухомого майна, покинутого внаслідок переміщення. Це обумовлено тим, що, по-перше, зазвичай у ВПО це основне майно, а по-друге, вони розгублені стосовно правильного оформлення прав щодо такого майна, правочинів, засобів захисту і т.д. Адже Україна наразі не має ефективних засобів регулювання правовідносин на покинутих ВПО …

Далее

Відновлення судових проваджень, які залишилися на тимчасово непідконтрольних територіях

Як зазначено Вищим спеціалізованим судом України в Узагальненні практики розгляду судами деяких питань, пов’язаних із відновленням втраченого судового провадження, у тому числі на тимчасово окупованій території і в зоні АТО, ефективне застосування у національному процесі інституту відновлення втраченого судового провадження набуває особливої актуальності у зв’язку з припиненням діяльності судів на тимчасово окупованій території АР Крим …

Далее

Отримання статусу особи з інвалідністю, яка постраждала від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення АТО

25 квітня 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив Порядок встановлення зв’язку інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я, яким врегульовано питання встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни цивільним особам, які отримали інвалідність внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2018-%D0%BF Пільги, для …

Далее

Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів

5 квітня 2017 року Кабінетом міністрів України ухвалено Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268-2017-%D0%BF Статус дитини постраждалої внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту може отримати дитина (особа, яка під час здійснення АТО не досягла 18 років) яка внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів: 1) отримала поранення, контузію, каліцтво; …

Далее

Порядок реєстрації внутрішньо переміщеної особи на зовнішнє незалежне оцінювання — 2020

Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році затверджених наказом Міністерством освіти і науки України № 1285  від 11 жовтня 2019 року передбачено, що для вступу до закладів вищої освіти зараховуватимуть результати зовнішнього незалежного оцінювання. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-19 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 25 від 10.01.2017 року «Деякі питання …

Далее

Правила переміщення через лінію розмежування або до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей

Наказом № 92 від 18.11.2019 року “Про затвердження Переліку і обсягів (вартості / ваги / кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей”, затвердженим Міністерством юстицій України 26 листопада 2019 р. за № 1181/34152 (далі – Наказ), встановлено порядок …

Далее