Чугуївська правозахисна група розробляє Методичні рекомендації для осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 172-7 КУпАП (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів)

В рамках діяльності з підготовки аналітичного звіту за результатами аналізу Єдиного державного реєстру судових рішень Чугуївська правозахисна група наразі розробляє Методичні рекомендації для осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 172-7 КУпАП (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів). Вже зараз ми готові поділитися деякими нашими рекомендаціями з цільовою аудиторією.

Відповідно до ч. 2 ст. 256 КУпАП протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. Тому у випадках, коли особа, щодо якої складено адміністративний протокол, не прибуває (повторно) до органу, посадова або службова особа якого уповноважена складати протоколи про адміністративні правопорушення (наприклад, НАЗК), для ознайомлення і підписання протоколу, то при переданні протоколу до суду необхідно додавати листи, якими особа, щодо якої складено протокол, викликалася для ознайомлення з ним. Самих лише актів про неприбуття таких осіб недостатньо, до суду слід надавати і поштові листи (разом із рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень) з відповідними викликами.

При наявності в діянні осіб, відповідальних за правопорушення, встановлені ч. 1 і ч. 2 ст. 172-7 КУпАП, ознак одночасно двох правопорушень, передбачених різними частинами даної статті, протоколи про адміністративні правопорушення слід складати окремо для ч. 1 і окремо щодо ч. 2 ст. 172-7 КУпАП з огляду на таке.

Частина 1ст. 172-7 КУпАП,передбачає відповідальність за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів. Отже об’єктивна сторона правопорушення виражається бездіяльністю особи.

Частина 2 зазначеної статті передбачає відповідальність за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, тобто об’єктивна сторона виражається у діях особи.

Таким чином, зазначені склади правопорушень ототожнювати не можна, оскільки вони носять самостійну правову кваліфікацію.

Зі змісту протоколів про адміністративне правопорушення, які складені одночасно щодо ч. 1 і ч. 2 вказаної статті КУпАП, а не окремо для кожної з них, не вбачається, які саме дії особи, яка притягується до відповідальності, підпадають під відповідальність за ч. 1 ст. 172-7 КУпАП, а які дії такої ооби підпадають під відповідальність за ч.2ст. 172-7 КУпАП.

Крім того, відповідно до ст. 254 КУпАП про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол. Тобто зазначена норма закону визначає про необхідність складання протоколу за одне правопорушення, а не за декілька.

            Чугуївська правозахисна група націлена на комплексний підхід до розробки зазначених вище методичних рекомендацій, тож найближчим часом чекайте більше корисної інформації! Згодом широкій публіці буде надано можливість ознайомитися з більшою кількістю наших рекомендацій для осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 172-7 КУпАП.

Ця ініціатива впроваджується в рамках  проекту «Прозорість і доброчесність публічного сектору», який виконується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2015-2018 рр.

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково відображають погляди Міністерства закордонних справ Данії, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН.