Запит на проведення тендеру на надання послуг тиражування та друку Методичного посібника

Громадська організація «Чугуївська правозахисна група» оголошує тендер на надання послуг тиражування та друку 300 примірників методичного посібника.

Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує надати за договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види послуг, у тому числі й розробка макету методичного посібника та ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

Вартість цінової пропозиції повинна бути чітко визначена.

Терміни надання послуг тиражування та друку:

  • до 31 жовтня 2018р.: 300 примірників методичного посібника.

Перелік документів, які необхідно подати:

1) Цінову пропозицію з термінами надання вказаних послуг та чітко визначеною вартістю.

2) копії таких реєстраційних документів:
Якщо учасник ФО-П:

Свідоцтва про державну реєстрацію або Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
Витягу з реєстру платників єдиного податку/Свідоцтва платника єдиного податку  або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (тобто документів, які підтверджують те, що ФОП, який буде здійснювати послуги, має право займатися таким видом діяльності).
Якщо учасник юридична особа:

Статуту або іншого установчого документа.

3) Довідку щодо Відомостей про учасника в довільній формі, які повинні містити повну та скорочену назву учасника; податкову адресу, телефон, факс, е-mail (за бажанням);  банківські реквізити.

Якщо у Замовника виникають сумніви щодо достовірності поданих документів, він має право запросити додаткові документи.

Термін подачі цінових пропозицій: до 10:00, 15 жовтня 2018 року. Пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

Спосіб подання цінових пропозицій: особисто або поштою.

Адреса: «Чугуївська правозахисна група», вул. Музейна, 16а, м. Чугуїв, Харківська обл., 63503, Україна.
Засідання комісії щодо розкриття цінових пропозицій відбудеться 15 жовтня 2018 року о 12.00 годині за адресою: «Чугуївська правозахисна група», вул. Музейна, 16а, м. Чугуїв, Харківська обл.

Переможцем визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті на проведення тендеру, та має найнижчу ціну.

В разі, якщо цінові пропозицію двох або більше Учасників мають однакову ціну, переможець тендеру визначається шляхом голосування членів комісії з розгляду та оцінки тендерних пропозицій простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів такої комісії. Якщо результати голосування розділилися порівну, голос голови комісії (його заступника – у разі відсутності голови) є вирішальним.

Додаткова інформація:

Учасник подає свою пропозицію на участь у процедурі тендеру за переліком та по формі згідно додатками до запиту на проведення тендеру № 1 «Інструкція для підготовки цінових пропозицій», №2 «Цінова пропозиція», №3 «Реєстр документів, наданих у складі цінової пропозиції».

Контактні дані для запитань: тел.: 097-179-38-22 (Маргарита Борисівна),е-mail: chpg@ukr.net.