Порядок отримання статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю внутрішньо переміщеною особою

Статтею 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» передбачено, що внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18

Відповідно ст 7. зазначеного вище Закону, забезпечення реалізації прав на зайнятість,… соціальні послуги здійснюється відповідно до законодавства України.

Відповідно до частини першої статті 43 Закону України «Про зайнятість населення» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 ) статусу безробітного може набути:

1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;

2) особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;

3) особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

Відповідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» перереєстрація безробітних, яких у подальшому було зареєстровано як внутрішньо переміщені особи, здійснюється державною службою зайнятості за місцем перебування фактичного проживання особи у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-2018-%D0%BF ) передбачено, що для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає заяву про надання статусу безробітного та пред’являє наступні документи:

— паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу);

— довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);

— трудову книжку (її дублікат чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи, або документ, що підтверджує періоди зайнятості, скажімо, цивільно-правові договори);

— диплом або інші документи про освіту (за наявності);

— військовий квиток (у разі потреби).

Якщо, внутрішньо переміщена особа не звільнилася з роботи (не припинила інший вид зайнятості), у зв’язку з неможливості продовження роботи (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання, що робити?

Відповідно до Закону, така особа для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття може припинити трудові відносини, надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надіслана роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви). У разі припинення приймання поштових відправлень на/з території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у статті 1 цього Закону, така заява подається до відповідного районного, міськрайонного, міського, районного у місті центру зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи.

Внутрішньо переміщена особа, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує такий статус без вимог, що застосовуються за звичайної процедури.

До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж, допомогу по безробіттю цим особам призначають у мінімальному розмірі, встановленому законодавством по безробіттю.

Також,  Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792 передбачає можливість зареєструватися у службі зайнятості внутрішньо переміщеним особам, які є членами особистих селянських господарств, без подання довідки про припинення ведення такого господарства або вихід із нього.