Отримання статусу особи з інвалідністю, яка постраждала від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення АТО

25 квітня 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив Порядок встановлення зв’язку інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я, яким врегульовано питання встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни цивільним особам, які отримали інвалідність внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2018-%D0%BF

Пільги, для осіб з інвалідністю в наслідок війни передбачені ст. 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12

Необхідно зауважити, що законодавством передбачені чіткі критерії, визначення права постраждалої цивільної особи на оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Відповідно до пункту 4 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12) до осіб з інвалідністю внаслідок війни належать особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях до 1 грудня 2014 року, а з 1 грудня 2014 року — на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, під час проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Право на оформлення статусу особи з інвалідністю в наслідок війни також мають:

 • особи, яким встановлена інвалідність внаслідок ушкодження здоров’я на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях до набрання чинності Законом України від 14 листопада 2017 р. № 2203-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб”;
 • особи, віком до 18 років, які отримали інвалідність внаслідок ушкодження здоров’я на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях до набрання чинності Законом України від 22 травня 2018 р. № 2443-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб”.

Так, для встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни необхідно:

 • після отримання поранень, пройти лікування та отримати копії медичних документів, які підтверджують факт одержання постраждалою особою травми, отримати первинні медичні облікові документи, затверджені МОЗ (За результатами медичного обстеження постраждала особа, залежно від характеру отриманих ушкоджень, отримує направлення на проходження медико-соціальної експертної комісії для встановлення статусу особи з інвалідністю, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Питання медико-соціальної експертизи» від 03.12.2009 р. № 1317). Важливо: постраждала особа повинна отримати довідку медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності.
 • за фактом отримання поранення звернутися до правоохоронних органів із заявою про вчинення злочину (відомості про злочин вносяться в Єдиний реєстр досудових рішень; в межах кримінального провадження проводиться медична експертиза для засвідчення факту отримання ушкоджень здоров’я саме від боєприпасів, вибухових речовин, військової техніки).

Порядком заначено, що постраждала особа, або її представник за дорученням, оформленим в установленому законом порядку, або законний представник для встановлення факту одержання ушкоджень здоров’я подає письмову заяву до  міжвідомчої комісії з питань встановлення факту отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі — міжвідомча комісія), яку утворює Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

До заяви додаються наступні документи:

 • копія паспорта громадянина України (у разі отримання особою паспорта громадянина України у формі картки надається його копія та копія довідки про реєстрацію місця проживання. Для осіб віком до 14 років надається копія свідоцтва про народження);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку в паспорті громадянина України, — копію сторінки паспорта з такою відміткою;
 • копії первинної медичної облікової документації, форми яких затверджені МОЗ;
 • висновок медичного експерта, що засвідчує факт отримання поранень чи інших ушкоджень здоров’я від боєприпасів;
 • копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності або копія висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про встановлення особі віком до 18 років категорії “дитина з інвалідністю;
 • довідка про відсутність (наявність) судимості (у разі коли особа має судимість, вона надає інформацію, за якими саме статтями Кримінального кодексу України її засуджено, та інформацію про зняття або погашення судимості;
 • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформований не пізніше як за три місяці до звернення особи із заявою, про відкриття кримінального провадження стосовно факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів та/або інші документи, які підтверджують залучення особи до кримінального провадження як потерпілої;
 • інші документи (за наявності), які можуть засвідчити одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Рішення про встановлення факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції або рішення про відмову у встановленні факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції ухвалює Міжвідомча комісія в місячний строк з дня надходження документів.

Також, п. 5 Порядку встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями затвердженим Кабінетом Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 306 передбачені підстави відмови у встановленні факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від боєприпасів  на території проведення антитерористичної операції.

У разі якщо особі було відмовлено у встановленні факту одержання ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції, постраждалий має право повторно звернутися до Міжвідомчої комісії та надати уточнюючу інформацію або оскаржити рішення Міжвідомчої комісії в судовому порядку.

Після отримання рішення Міжвідомчої комісії про встановлення факту одержання ушкоджень здоров’я від боєприпасів на території проведення антитерористичної операції особі необхідно звертатися до медико-соціальної експертної комісії, яка проводила медико-соціальну експертизу щодо такої особи раніше, із копією зазначеного рішення. (Протягом 5 днів медико-соціальна експертна комісія розглядає направлені документами. За результатами розгляду МСЕК видає особі, яка подала документи, довідку про групу та причину інвалідності).

На підставі довідки про групу та причину інвалідності, особа має право отримати посвідчення особи з інвалідністю в наслідок війни, звернувшись до Департаменту соціального захисту населення.