Тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб

Державою визначено порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на вирішення, в тому числі, житлового питання переселенців. Однією і з таких опцій є тимчасове житло.

Важливо, що 70% вартості житла покривається державою через розпорядника – міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.  Лише 30% від цієї суми має знайти місцева громада.

Цією можливістю вже скористались у Маріуполі, Лимані, Покровську, Слов’янську Донецької області, Попасній та Золотому Луганської області, Бердянську та Приморську Запорізької області, у Кривому Розі Дніпропетровської області. В бюджеті 2019 року на програму було закладено 34 млн. грн. У бюджеті на 2020 рік – 20 млн. грн.

Які умови надання субвенції?

 • строк реалізації проекту не більше ніж один рік;
 • співфінансування заходів із бюджету в розмірі не менше 30%;
 • наявність проектної документації .

Як формується фонд тимчасового житла?

Фонди формуються органи місцевого самоврядування, у разі відсутності відповідними військово-цивільної адміністраціями (далі ОМЦ/ВЦА) шляхом:

 • будівництва нового житла;
 • реконструкції наявних будинків і гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень на житлові;
 • передачі житла в комунальну або державну власність;
 • придбання житла;
 • капітального ремонту об’єктів житлового фонду, зокрема об’єктів соціального призначення.

Важливо! Такі житлові приміщення не виключаються зі складу фонду житла для тимчасового проживання, не підлягають приватизації, обміну та поділу,  наданню у піднаймання або не використовуються для вселення до них інших осіб.

Які джерела фінансування фондів?

Джерелами фінансування, формування фондів можуть бути кошти державного, місцевих бюджетів, міжнародних донорів, добровільні внески фізичних і юридичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

Як громаді взяти участь у програмі?

Для участі у програмі виконавчим органам відповідних ОМЦ/ВЦА необхідно подати до Мінветеранів переліки об’єктів і заходів, видатки на які здійснюватимуться коштом субвенції.

Важливо! Пріоритетними критеріями розподілу субвенції є ціна за 1 квадратний метр на придбання, будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду комунальної власності та кількість внутрішньо переміщених осіб, яким буде надано таке житло.

 1 етап —  переселенцю та членам його сім’ї безоплатно надається тимчасове житло за місцем фактичного проживання/перебування у межах території, де вони протягом року перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи. Тимчасове житло безоплатно надається внутрішньо переміщеним особам та членам їхніх сімей на строк до одного року з можливістю продовження на наступний строк.

Які умови взяття на облік для надання тимчасового житла?

Відсутністю власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, придатного для проживання на підконтрольній території України. Важливо! У разі наявності житла на підконтрольній території України, яке було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії російської федерації, таке підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеного відповідною комісією.

Який процес взяття на облік?

Для взяття на облік подається заява (встановленої форми) до центру надання адміністративних послуг або ОМЦ/ВЦА у межах території, де особа перебуває на обліку як переселенець протягом року.

До заяви додаються:

 • копія документа, що посвідчує особу заявника та підтверджує громадянство України;
 • копія довідок внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік всіх членів сім’ї;
 • акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) за наявності умов;
 • копії документів, що підтверджують родинні відносини членів сім’ї і заявника (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо);
 • довідки про доходи всіх членів сім’ї за попередні шість місяців;
 • копія ідентифікаційного номера заявника;
 • копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності надання тимчасового житла.

Важливо! За результатами видається опис документів та заводиться облікова справа, якій присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація. Перебування на обліку за тимчасовим житлом не може бути підставою для відмови у взятті на інші житлові житловий облік, такий як соціальний квартирний облік, облік осіб, які перебувають потребують поліпшення житлових умов, облік осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво і придбання житла) за державними житловими програмами для окремих категорій осіб, визначених законодавством, інші види обліку для отримання житла.

2 етап – рішення ОМЦ/ВЦА про взяття на облік або про відмову у взятті на облік протягом десяти днів з дня подання висновку житлової комісії. Висновок приймається більшістю голосів, оформлюється протоколом засідання та подається протягом десяти днів з дня його затвердження.

Не пізніше семи робочих днів з дня прийняття рішення про взяття на облік або про відмову у взятті на облік ОМЦ/ВЦА надсилає поштовим відправленням повідомлення із зазначенням дати взяття на облік, дати і номера рішення або підстави для відмови у взятті на облік.

Довідково! Основним завданням утвореної ОМЦ/ВЦА житлової комісії є:

 • розгляд заяв про взяття на облік;
 • перевірка підставці взяття на облік;
 • прийняття рішення про взяття на облік та подання його на затвердження уповноваженому органу;
 • розподіл там надання житлових приміщень.

Важливо! Кількісний склад комісії – не менше дев’яти осіб, що затверджується рішенням уповноваженого органу. До складу додатково можуть залучатися з правом дорадчого голосу 2 депутат міської ради та по два представники від міжнародної організації, громадських об’єднань. Комісія працює відповідно до затвердження положення у формі засідань, що проводиться не рідше одного разу на місяць. На засіданні комісії мають право бути присутніми особи та члени їх сімей, щодо яких вирішується питання про взяття на облік, розподіл житлових приміщень

3 етап – протягом п’яти робочих днів з дня надходження житлових приміщень для тимчасового проживання проводиться засідання з питань надання житла внутрішньо переміщеним особам. За результатом засідання приймається висновок (оформлюється протоколом засідання комісії), що містить рекомендації про надання тимчасового житла відповідно до нарахованих балів за бальною системою оцінювання потреб. Протягом десяти висновок комісією передається на розгляд ОМЦ/ВЦА. Протягом десяти днів з дня отримання висновку комісії приймає рішення ОМЦ/ВЦА про надання або відмову надання тимчасового житла.

Довідково! Комісія вважається правомочним за умови присутності не менше двох третин її складу. Висновок щодо питання надання житла приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні комісії.

Як надаються бали?

Пріоритетність надання тимчасового житла визначається за кількістю балів, а саме: за системою пріоритетних критеріїв та загальних критерії. Пріоритетні критерії (нараховується на сім’ю за найвищим показником)  отримують:

 • сім’ї з трьома і вище неповнолітніми дітьми — 27 балів;
 • сім’ї з двома неповнолітніми дітьми — 26 балів;
 • сім’ї з однією неповнолітньою дитиною — 25 балів;
 • сім’ї, у складі яких є вагітні жінки — 24 балансі;
 • сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність — 23 бали;
 • сім’ї, у складі яких є особи пенсійного віку – 22 бали.

Загальні критерії визначається за наявності підстав, наприклад, інвалідності чи статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфлікту, —  до трьох балів на особу або на сім’ю залежно від самих підстав визначених у пункті 25 Постанови № 582.

Важливо! У разі рівної кількості балів пріоритет надається зареєстрованим відповідно до порядку раніше за часом. У разі зміни обставин, що були підставою для взяття на облік та/або отримання тимчасового житла, потрібно протягом семи робочих днів повідомити комісії про такі зміни.

Що є підставою для вселення у тимчасове житло?

Ордер і договір користування є підставою для вселення у тимчасове житло. Під час вселення/виселення складається акт стану житлового приміщення та приймання-передачі житлового приміщення з описом (за наявності майна) житлового приміщення, твердого інвентарю, меблів та м’якого інвентарю, що здається в наймання, та його обладнання за встановленою формою.

Важливо! Ордер вручається внутрішньо переміщені особи, на ім’я якої він виданий та після вселення здається балансоутримувачу будинку (приміщення). Користування здійснюється на підставі договору за формою, встановленою наказом держжитлокомунгоспу від 14 травня 2004 року № 98, та укладається після видачі ордера. Обов’язок внесення плати за житлово-комунальні та інші послуги виникає з дня підписання договору користування.

4 етап – за 30 календарних днів до закінчення строку договору можна подати заяву про продовження договору користування на наступний строк. Таке можливе за умови відсутності істотних змін, що спричинили внутрішнє переміщення, або обставин, що раніше існували, та якщо не було набуто іншого місця проживання. До заяви про продовження строку договору користування додаються документи, передбачені для взяття на облік. Про продовження у письмовому вигляді повідомляється до закінчення строку дії договору користування.

За 14 робочих днів до закінчення строку проживання, визначеного договором користування ОМЦ/ВЦА попереджає про необхідність звільнення такого житла.

Протягом трьох робочих днів після закінчення строку дії договору користування потрібно звільнити житло.

Чи можливе дострокове припинення?

Так, такими підставами є:

 • отримання в користування або придбання іншого житла (житлового приміщення);
 • скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • подання завідомо недостовірних відомостей, що стали підставою для надання внутрішньо переміщеній особи житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;
 • систематичне порушення правил користування житловим приміщенням з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;
 • приведення житла у не придатний для його використання стан;
 • порушення умов договору користування після застосування до внутрішньо переміщеної особи заходів впливу;
 • інші підстави, встановлені законом.

Важливо! Примусове виселення здійснюється лише на підставі рішення суду.

Чим регулюється?

Постановою Кабінету Міністрів України № 769 від 4 жовтня 2017 року «Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України»;

Постановою Кабінету Міністрів України № 582 від 25 червня 2019 року «Про затвердження порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб»;

Наказом Держжитлокомунгоспу від 14 травня 2004 року № 98 «Про затвердження форм щодо житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання».