Соціальне житло для дітей-сиріт

Статтею 1 Закону України від 26.04.01 № 2402-III «Про охорону дитинства»1ст. 1 Закону України від 13.01.05 № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»2 передбачено, що статусу дитини-сироти набуває дитина, в якої померли чи загинули батьки; статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, набувають діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції, пов’язаним із відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та безпритульні діти. Особами із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є особи віком від 18 до 23 років, в яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

Статтею 27 Порядку № 866 передбачено, що дитина втрачає статус дитини, позбавленої батьківського піклування, у разі поновлення піклування обох або одного з батьків на підставі:

 • скасування рішення суду про позбавлення батьківських прав
 • поновлення матері, батька дитини у батьківських правах
 • скасування рішення суду про відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав
 • рішення суду про повернення батькам дитини, яка в судовому порядку була відібрана у них
 • скасування рішення суду про визнання матері, батька дитини недієздатними
 • рішення суду про визнання матері, батька дитини дієздатними
 • скасування рішення суду про оголошення матері, батька дитини померлими
 • скасування рішення суду про оголошення матері, батька дитини безвісно відсутніми
 • усиновлення дитини, що підтверджується рішенням суду
 • визнання батьківства, що підтверджується рішенням суду та свідоцтвом про народження
 • встановлення факту батьківства, що підтверджується рішенням суду та свідоцтвом про народження дитини
 • документів, що підтверджують особу дитини, відомостей про батьків та висновку органу опіки та піклування про можливість передачі батькам (або одному з них) дитини, у тому числі дитини, якій надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування, на підставі підпунктів 11 і 12 пункту 24 цього Порядку
 • довідки про повернення матері, батька з місць позбавлення волі або звільнення з-під варти, заяви матері, батька, поданої районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації виконавчому органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади, про повернення їм дитини та висновку цього органу про можливість передачі дитини для подальшого виховання матері, батькові

Дитина втрачає статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, також у разі досягнення нею повноліття.

Отже, особи, які по теперішній час перебувають на соціальному квартирному обліку ОМС і яким вже виповнилось 23 і більше років, відповідно до наведених норм законодавства вже не є особами з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, втрачають право на отримання соціального житла як діти-сироти.

Пунктом 11 Порядку № 682 передбачено, що ОМС може зняти громадянина, який користується правом на отримання соціального житла, з обліку у разі:

 • подання ним заяви про зняття з обліку
 • втрати підстав, що дають право на отримання соціального житла
 • виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту
 • отримання ним в установленому порядку кредиту для будівництва чи придбання житла
 • надання йому в установленому порядку земельної ділянки для будівництва приватного житлового будинку
 • виявлення в документах, поданих згідно з п. 2 цього Порядку, недостовірних відомостей, а також неправомірних дій посадових осіб зазначеного органу під час вирішення питання про взяття на облік.

Рішення про зняття громадянина з обліку приймається ОМС не пізніше 30 робочих днів після виявлення однієї із зазначених у цьому пункті підстав.

Оскільки вказаними Законами України не встановлено строк та переважне право на одержання соціальних жилих приміщень перед всіма іншими категоріями поза черговиків для осіб, які мають право на отримання житла у відповідності до вимог Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», то особа повинна бути забезпечена житлом в порядку загальної черги після того, як будуть забезпечені житлом особи, які перебувають у списку осіб, що мають право на позачергове одержання житла раніше нього, що відповідатиме положенням чинного законодавства.