Виконавчий напис нотаріуса: що це таке і які наслідки може мати для ВПО

Виконавчий напис нотаріуса є одним із найбільшпоширених способів захисту цивільних прав у позасудовомупорядку. Згідно із Законом України «Про нотаріат» написцерозпорядження нотаріуса щодо стягнення грошових сум абовитребування від боржника майна, здійснене на документах, що встановлюють заборгованість. Власне сам напис не є документом, який породжує для стягувача право на отримання коштів, він лише підтверджує, що таке право виникло раніше.

!!!Так чи інакше, відповідно до ст. 88 Закону України«Про нотаріат» нотаріус має право вчиняти виконавчі написилише у випадку, якщо:

подані документи підтверджують безспірністьзаборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем ТА
з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьохроків. Хоча з цього правила є і виняток: якщо законом встановлено інший строк давності для цієї вимоги, виконавчий напис видається у межах такого строку.

Ось на цих етапах і ховається найбільше проблем. Так, під час визначення безпідставності заборгованості нотаріусикеруються Постановою Кабміну від 29.06.1999 № 1172, якоюзатверджено перелік документів, за якими стягненнязаборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів. Хоча у різні роки окремі положення цієї постанови були у полі зору Вищогоадміністративного суду, вона продовжує діяти практично без змін.

!!!Звертаємо увагу, що серед переліку документів, якіможуть підтверджувати безспірність вимог, є, зокрема, і кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов’язаннями. Для одержаннявиконавчого напису у цьому випадку мають бути надані, окрім заяви:

оригінал кредитного договору;
засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

Фактично законодавство не покладає на нотаріусаперевірку сум заборгованості або повідомлення про своїнаміри боржника. Лише у разі вчинення виконавчого написуза договором іпотеки нотаріус перевіряє за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманою шляхом безпосереднього доступу до цьогореєстру, наявність чи відсутність заставної, наявність чивідсутність інших іпотекодержателів.

!!!Другий проблемний момент полягає у тому, що за законом виконавчий напис може вчинятися нотаріусаминезалежно від місця виконання вимоги, місцезнаходженняборжника або стягувача.

Разом з тим, якщо боржником є фізична особа, такийнапис може бути пред`явлений до примусового виконанняпротягом року з моменту його нотаріусом. Стягнення ж відбувається відповідно до Закону України «Про виконавчепровадження«.

!!!Як показує практика, банки та фінансові кампаніїостаннім часом активно використовують виконавчі написидля стягнення заборгованості та подають їх для відкриттяпровадження. Боржник може дізнатися про це лише з листа державного / приватного виконавця про відкриттяпровадження, однак і те не завжди, якщо боржник є ВПО. Так, у заяві про відкриття виконавчого провадження банк може вказати адресу реєстрації ВПО, а не фактичного проживання.

Так чи інакше, боржник може оскаржити вчиненийнотаріусом виконавчий напис, зокрема, якщо порушено процедуру вчинення виконавчого напису (наприклад, замістьоригіналу кредитного договору нотаріусу була надана копія) або стягувачем заявлено неправомірні вимоги (наприклад, завищено розмір заборгованості, пройшов строк позовноїдавності). Під час розгляду справи суд має з’ясувати:

чи існувала заборгованість як така,
чи правильний її розмір,
чи не було не вирішених по суті спорів щодозаборгованості або її розміру станом на час вчиненнянотаріусом виконавчого напису.

Наслідком визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, є припинення процедурипримусового стягнення боргу у виконавчому провадженні. Однак аби не допустити безпідставного стягнення коштів в період розгляду справи судом, варто також подавати заяву про забезпечення позову шляхом зупинення виконавчих дій.

Публікації правової корисної інформації та захист прав постраждалих від конфлікту здійснюється в рамках програми USAID Ukraine — USAID Україна «Права людини в дії», яка виконується УГСПЛ.