Нормативно-правові акти

 • Конституція України: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 • Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
 • Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1207-18
 • Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80-19
 • Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання»: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
 • Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
 • Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
 • Закон України «Про захист персональних даних»: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 213 від 25 червня 2014 р. «Про забезпечення тимчасового проживання сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя»: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/213-2014-%D0%BF
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 297 від 17 липня 2014 р. «Про Державну службу України з питань Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та тимчасово переміщених осіб»: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/297-2014-%D0%BF
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 509 від 1 жовтня 2014 р. «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції»: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 505 від 1 жовтня 2014 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 535 від 1 жовтня 2014 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції»: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/535-2014-%D0%BF
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 595 від 7 листопада 2014 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей»: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-2014-%D0%BF
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 653 від 26.11.2014 «Про затвердження переліку потреб, сума благодійної допомоги для задоволення яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб»: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/653-2014-%D0%BF
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 655 від 26.11.2014 «Деякі питання Державного агентства з питань відновлення Донбасу»: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/655-2014-%D0%BF
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України № 588-р від 11 червня 2014 р. «Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції»: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/588-2014-%D1%80
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1068-р від 16 жовтня 2014«Про забезпечення часткової оплати вартості тимчасового проживання громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та району проведення антитерористичної операції»: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1068-2014-%D1%80
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1053-р від 30 жовтня 2014 р. «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція»: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1053-2014-%D1%80
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 7 листопада 2014 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження»: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80